ผลงานครู
ชื่อผลงาน : “การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้สมุดสะสมแต้ม (Stamp collecting book) ส่งเสริมคุณธรรม”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,10:35  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ บรรพบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,21:48  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Application วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ บรรพบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,10:55  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
ชื่ออาจารย์ : นางเริงฤดี กมลคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,11:42  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางเริงฤดี กมลคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,11:41  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ ๗
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,16:08  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,16:08  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,16:08  อ่าน 554 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,16:08  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ ๓.๑
ชื่ออาจารย์ : นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,16:07  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..