คณะผู้บริหาร

นายประสงค์ บาลลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา