ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 37) 12 พ.ค. 66
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ขอเชิญชวนทุกคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เข้าคูหากาบัตร 2 ใบ (อ่าน 43) 08 พ.ค. 66
ประกาศ มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙) (อ่าน 875) 18 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 920) 16 พ.ค. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1009) 10 เม.ย. 64
การตรวจราชการจาก นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1047) 26 มี.ค. 64
นโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพในโรงเรียน (อ่าน 1582) 12 มิ.ย. 62
เชิญเยี่ยมชมตลาดนัด BBL ของนักเรียนชั้นอนุบาล เปิดแล้วทุกวันศุกร์ 06.30-07.30 น. (อ่าน 1369) 17 ส.ค. 61
เริ่มสมัครแล้ววันนี้ Summer camp สำหรับบุตรหลานชั้นอนุบาล เริ่มเรียน 2-30 เมษายน 2561นี้ ฟรี!!! (อ่าน 1639) 12 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ (อ่าน 1580) 05 ก.พ. 61
ตารางสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1750) 17 ม.ค. 61
ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1336) 17 ม.ค. 61
ตารางสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1075) 23 ม.ค. 60
ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1139) 23 ม.ค. 60
29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมายเกี่ยว (อ่าน 929) 28 ก.ค. 59
13 มิ.ย.59 นี้ ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตรที่ ร.ร.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เนื่องในวันครบวันรอบวันก่ (อ่าน 911) 12 มิ.ย. 59
ตารางสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 1328) 18 ก.พ. 59
ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 1192) 18 ก.พ. 59