ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาจัดกิจกรรม กีฬากรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19) เขียว-เหลือง เกมส์ กิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด
กองเชียร์สีเขียว
กองเชียร์ทั้งสองสี
มอบรางวัล
กองเชียร์สีเหลือง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,19:54   อ่าน 294 ครั้ง