ภาพกิจกรรม
การตรวจราชการจาก นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านแหัวแฮดส้มโฮงวิทยา รับการตรวจราชการจาก นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจ ติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 12 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือก โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นหน่วยรับ ตรวจประเด็น การจัดการศึกษาปฐมวัย
เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน
รับชมการเล่นดนตรีไทย ของนักเรียนชมรมดนตรีไทยของโรงเรียน
เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน
เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน
ผู้ตรวจราชการมอบนโยบายการจัดารศึกษา ในระดับปฐมวัยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,19:41   อ่าน 339 ครั้ง