รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
หมู่ที่ 12 ถนนสัญจรพานิช บ้านแก   ตำบลธัญญา  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043-890272,043-801043


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :