ผู้บริหาร

นายประสงค์ บาลลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2016
ปรับปรุง 30/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 151453
Page Views 177903
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
8 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
9 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
11 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
14 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
17 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
19 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
24 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
25 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
27 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
32 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
33 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
34 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
35 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
36 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
37 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
40 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
42 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
60 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
61 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
67 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
68 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
71 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
74 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ นิคม สหัสขันธ์ 043-871138
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
94 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
95 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
100 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
102 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 0878664309
106 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
107 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
114 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
116 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
123 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
129 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
130 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0833612690
133 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
135 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
136 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
139 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
141 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
143 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
150 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
153 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
165 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
183 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
187 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
191 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
194 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
200 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
201 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-122283
205 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์