ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
หมู่ที่ 12 ถนนสัญจรพานิช บ้านแก   ตำบลธัญญา  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 089-8637469